fbpx

Learning Agility kompetencja przyszłości

Tylko 15% osób aktywnych zawodowo posiada wysoki poziom Learning Agility

15%

Tylko 10% liderów i menedżerów posiada wysoki poziom Learning Agility

10%

Liderzy z wysokim poziomem Learning Agility generują zyski wyższe o 25%

25%

Menedżerowie z wysokim poziomem Learning Agility wykazują o 5 razy wyższe zaangażowanie w pracy

500%

Krótki opis szkolenia

Zapraszamy do udziału w cyklu czterech godzinnych szkoleń, w czasie których dowiesz się, jak koncepcja Learning Agility wpisuje się w potrzeby biznesu. Learning Agility to kompetencja XXI wieku, bardzo pożądana u liderów i menedżerów. Identyfikacja wymiarów Learning Agility jest równoznaczna z identyfikacją potencjału u pracownika lub kandydata.

Dlaczego warto?

Dla uczestników wszystkich czterech spotkań przewidzieliśmy certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu z koncepcji Learning Agility oraz dostęp do dwóch darmowych testów badających potencjał. Przekonaj się, na ile koncepcja Learning Agility wpisuje się w potrzeby Twoich indywidualnych działań zawodowych.

play icon

Harmonogram

11:00

Monika Marciniak
Monika Marciniak

Head of product development w Talent Bridge

WSTĘP DO KONCEPCJI LEARNING AGILITY

 • CZYM JEST KONCEPCJA LEARNING AGILITY
 • Z JAKICH WYMIARÓW SIĘ SKŁADA
 • CZYM WYRÓŻNIAJĄ SIĘ OSOBY POSIADAJĄCE WYSOKI POZIOM LEARNING AGILITY
 • JAKI ZWIĄZEK ISTNIEJE MIĘDZY LEARNING AGILITY A POTENCJAŁEM

11:00

Monika Marciniak
Monika Marciniak

Head of product development w Talent Bridge

JAK KONCEPCJA LERNING AGILITY WPISUJE SIĘ W POTRZEBY BIZNESU?

 • JAKIE BADANIA POTWIERDZAJĄ SKUTECZNOŚĆ KONCEPCJI
 • CO SIĘ DZIEJE Z ORGANIZACJAMI, W KTÓRYCH BRAKUJE LUDZI Z LEARNING AGILITY
 • JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSI ZATRUDNIANIE MENEDŻERÓW Z WYSOKIM POZIOMEM LEARNING AGILITY
 • CZY LEARNING AGILITY MOŻE BYĆ PREDYKTOREM SUKCESÓW SPRZEDAŻOWYCH
 • JAKI STOSUNEK DO KONCEPCJI LEARNING AGILITY MAJĄ MILLENIALSI ORAZ PRZEDSTAWICIELE GENERACJI „Z”

11:00

Monika Marciniak
Monika Marciniak

Head of product development w Talent Bridge

DAWKA WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ

 • OD CZEGO ZALEŻY, CZY DANA OSOBA POSIADA WYSOKI POZIOM LEARNING AGILITY
 • JAKIE POWIĄZANIE ISTNIEJE POMIĘDZY KONCEPCJĄ LEARNING AGILITY A TEORIĄ CECH OSOBOWOŚCI WIELKIEJ PIĄTKI
 • JAKIE POWIĄZANIE ISTNIEJE POMIĘDZY KONCEPCJĄ LEARNING AGILITY A INTELIGENCJĄ EMOCJONALNĄ
 • CO WPŁYWA NA ROZWÓJ LEARNING AGILITY

11:00

Monika Marciniak
Monika Marciniak

Head of product development w Talent Bridge

W JAKI SPOSÓB BADAĆ LEARNING AGILITY

 • POZNASZ UNIKALNE NARZĘDZIE STWORZONE W TECHNOLOGII IRT, BADAJĄCE POZIOM LEARNING AGILITY ORAZ OKREŚLAJĄCE POZIOM POTENCJAŁU KANDYDATA LUB PRACOWNIKA
 • DOWIESZ SIĘ, W JAKI SPOSÓB INTERPRETOWAĆ UZYSKANE WYNIKI
 • PRZEKONASZ SIĘ, NA ILE WYGENEROWANY RAPORT SPEŁNIA TWOJE OCZEKIWANIA I NA ILE JEST PRZYDATNY W ODNIESIENIU DO TWOICH POTRZEB I DZIAŁAŃ ZAWODOWYCH

Organizatorzy

Sponsor
Sponsor